Czym jest zaprawa budowlana i jakie są jej rodzaje?

Zaprawa budowlana wchodzi w skład chemii budowlanej. Znajduje ona swoje zastosowanie przy budowie domów

, bloków i innych budowli. Głównym składnikiem zaprawy jest wapno lub cement. Co ważne, wyróżnić można kilka rodzajów zapraw. To, która z nich jest stosowana, uzależnione jest od konkretnego miejsca jej zastosowania.

Czym jest zaprawa budowlana?

Obecnie bez zastosowania zaprawy budowlanej niemożliwa jest budowa jakichkolwiek obiektów. Sama zaprawa to mieszanka cementowa lub wapienna, którą łączy się z wodą w celu wyrobienia gęstej masy. Po zastygnięciu taka masa stanowi twardy materiał budowlany. Zaprawa budowlana może mieć różne zastosowanie. Wykorzystywana jest do budowy ścian, wykonania posadzki czy w celu osadzenia w gruncie elementów konstrukcyjnych. Jak wspomniano, stosuje się różne rodzaje zapraw budowlanych.

Zaprawa cementowa

To jaka zaprawa zostanie wybrana do danych prac budowlanych, zależy przede wszystkim od jej zastosowania. Tym, czym głównie różnią się dostępne na rynku zaprawy to proporcje zastosowanych składników oraz dodatków. Wśród najczęściej stosowanych zapraw wymienić można zaprawę cementową oraz wapienną. Zaprawa cementowa powstaje z połączenia cementu, piasku oraz wody. Wszystkie te elementy rozrabiane są w odpowiednich proporcjach. To, co w szczególności charakteryzuje zaprawy cementowe, to fakt, że takie zaprawy przygotowuje się dość trudno.

Zaprawa wapienna

Z kolei zaprawa budowlana wapienna powstaje z połączenia wapna lub ciasta wapiennego z piaskiem oraz wodą. Cechą charakterystyczną zapraw wapiennych jest dość długi czas ich twardnienia. Wśród zalet zapraw wapiennych wymienić z pewnością można ich dobre właściwości ciepłochłonne.

Zaprawa cementowo-wapienna

Warto podkreślić, że stosowane są także cementowo-wapienne zaprawy budowlane. Jak można się domyślić, jest to pewnego rodzaju połączenie zaprawy cementowej i wapiennej. Zaprawę cementowo-wapienną cechują świetne właściwości użytkowe. Poza tym ten rodzaj zaprawy łatwo się urabia, szybko się wiąże i twardnieje.