Licznik prądu – najpopularniejsze rodzaje

licznik prądu

Licznik prądu to przyrząd pomiarowy, którego zadaniem jest mierzenie ilości przepływającej energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań dokonywane są rozliczenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą. W obiektach mieszkalnych, firmowych i publicznych stosowane są różne rodzaje liczników. Czym różnią się między sobą?

Licznik prądu indukcyjny

Indukcyjny licznik prądu to jedno z najpopularniejszych urządzeń pomiarowych, obecnych w różnego rodzaju budynkach. Posiada aluminiową tarczę, która obraca się wprost proporcjonalnie do ilości zużytej energii, naliczając ją w kilowatogodzinach. Zazwyczaj jest ono wyposażone w jeden miernik, przeznaczony do rejestrowania zużycia w taryfie całodobowej.

W przypadku taryfy dwustrefowej licznik prądu indukcyjny posiada miernik dwutaryfowy. Ten typ urządzenia wymaga dokonywania odczytu przez inkasenta lub samego odbiorcę, który podaje aktualną wartość dostawcy prądu przez Internet lub SMS-em. W przypadku tego rodzaju licznika, możliwe jest również rozliczanie na podstawie prognoz oraz ewentualna korekta na koniec okresu rozliczeniowego.

Licznik prądu elektroniczny

Drugi typ licznika prądu to model elektroniczny. Jest on wyposażony w układy scalone, które wytwarzają impulsy pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia, wprost proporcjonalne do zużycia energii. Są one przeliczane na kilowatogodziny i wyświetlane na wbudowanym w urządzenie ekranie ciekłokrystalicznym. Licznik elektroniczny cechuje się większą dokładnością pomiarów oraz nie wymaga odczytu przez odbiorcę lub inkasenta – aktualna wartość jest bowiem rejestrowana zdalnie przez dostawcę.

Licznik prądu inteligentny

Ostatnim rodzajem liczników prądu jest wersja inteligentna. To nowa generacja urządzeń, która co kwadrans wysyła dostawcy zaktualizowany stan zużycia energii. Taki miernik może również przekazywać dodatkowe parametry, np. moc i napięcie prądu o konkretnej porze lub aktualny koszt pobrania energii. Dzięki dwukierunkowej komunikacji licznik inteligentny umożliwia automatyczne poinformowanie dostawcy o przerwach w przesyle oraz pozwala na zdalną aktualizację oprogramowania. Co więcej, ułatwia on także monitorowanie bieżącego zużycia przez samego odbiorcę, a w konsekwencji – ograniczanie wysokości rachunków za energię elektryczną.

Licznik prądu to niewielkie urządzenie, obowiązkowe w każdym budynku zasilanym energią elektryczną. Zależnie od jego rodzaju, umożliwia on samodzielny lub zdalny odczyt aktualnego zużycia, niezbędny do obliczenia wysokości rachunków za prąd. Choć modele elektroniczne są znacznie dokładniejsze i niemal bezobsługowe, w większości polskich domów i firm nadal obecne są indukcyjne mierniki energii.