Jak wygląda zmiana sprzedawcy prądu w praktyce?

Wydatki związane z rachunkami za prąd pochłaniają dużą część domowego i firmowego budżetu. Można obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej, dobierając najbardziej optymalną taryfę prądu. Jeszcze większe oszczędności pozwala uzyskać zmiana dotychczasowego sprzedawcy energii. Każdy odbiorca energii może dokonać takiej zmiany nieodpłatnie. Jako, że na rynku działa wielu dostawców prądu, możliwe staje się wynegocjowanie z nowym dużo bardziej atrakcyjnych warunków umowy, niższych stawek za kWh.

Jak zmienić dostawcę prądu?

Zmiana sprzedawcy prądu może przynieść duże oszczędności w skali roku zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Rynek energii już od kilku lat jest otwarty, co zapewnia możliwość swobodnego wyboru dostawcy prądu i zmniejszenie rachunków. Okazuje się, że możliwe jest obniżenie rachunków za prąd o nawet kilkanaście złotych rocznie. Cała procedura może być bardzo prosta, gdyż klient nie musi zajmować się wszystkimi formalnościami osobiście. Wystarczy udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia całej procedury w swoim imieniu nowemu sprzedawcy energii. Pierwszym krokiem jest wybór dostawcy prądu i oferty. Warto w tym celu skorzystać z gotowych kalkulatorów i porównywarek cen energii, które dostępne są w Internecie. Po wybraniu najbardziej optymalnej dla siebie oferty, należy skontaktować się z firmą, w celu omówienia szczegółów i zawarcia umowy z nowym dostawcą.

Nowa umowa i co dalej?

Po zawarciu umowy z dostawcą prądu, niezbędne jest wypowiedzenie umowy z obecnym sprzedawcą, czym może zająć się nowy w imieniu swojego klienta. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług dystrybucji, jeśli zmiana dostawcy energii odbywa się po raz pierwszy. Umowa o świadczeniu usług dystrybucyjnych zawierana jest z operatorem systemu dystrybucyjnego. Operatora trzeba też poinformować o zmianie dostawcy prądu, czyli przesłać stosowne zgłoszenie za pośrednictwem formularza znajdującego się na witrynie internetowej OSD. Zdarza się, że wymagane jest dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych przy pierwszej zmianie dostawcy prądu, co jednak nie wiąże się żadnymi dodatkowymi kosztami. Są one ponoszone przez właściciela licznika, czyli przez OSD. Na koniec trzeba się jeszcze rozliczyć z poprzednim sprzedawcą energii na podstawie odczytu licznika.